"Ikinä ei tule vapaaksi, jos ihailee toista liikaa."
(Nuuskamuikkunen)

Olen

 • naimisissa
 • kolmen pojan isä
 • yhteiskuntatieteiden tohtori
 • professori (emeritus), sosiaalityö
 • Vapaa kielivalinta ry:n perustajajäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2007
 • Perussuomalaiset rp:n jäsen
 • Suomalaisuuden Liiton 1. vpj

Tutkimuskohteitani ja asiantuntijuuden osa-alueitani ovat

 • kuntouttava sosiaalityö
 • arviointi
 • asiakkaan asema
 • hyvinvointipalvelujen organisaatiot
 • nuorten sosiaalinen pääoma
 • tavoitelähtöinen sosiaalityö
 • vuorovaikutus sosiaalipalveluissa
 • objektiivinen hermeneutiikka ja sosiaalityö professionaalisena toimintana

Lyhyt elämäkerta

Synnyin Helsingissä vuonna 1950. Vanhempani, Irma Parkkulainen ja Seppo Rostila, joutuivat lähtemään vanhempiensa mukana Viipurista Helsinkiin varsin nuorella iällä. Muutimme Hämeenlinnaan kun olin 4-vuotias ja Tampereelle kun olin 8-vuotias. Perheeseemme kuului viisi lasta, joista olen keskimmäinen.

Aloitin kansakoulun Hämeenlinnan keskuskansakoulussa, mutta sain koulun loppuun Tampereen Aleksanterin kansakoulussa. Tampereen lyseota kävin 9 vuotta, valmistuen ylioppilaaksi v. 1970. Pääsin heti aloittamaan yliopisto-opintoja Tampereen yliopistosta, kirjoittautuen ensin yleisen kirjallisuustieteen opiskelijaksi, mistä siirryin yhteiskuntatieteiden opintojen pariin, valmistuen yhteiskuntatieteiden maisteriksi v. 1978 (sosiologia). Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (sosiologia, Tampereen yliopisto) minusta tuli v. 1987. Yhteiskuntatieteitten tohtoriksi (sosiaalityö) väittelin Tampereen yliopistossa vuonna 1997.

Olen sotilasarvoltani tykkimies.

Työurani lyhyesti: Opetin ja tutkin hyvinvointipalvelujen järjestämistä, sosiaalityötä ja siihen liittyviä kysymyksiä noin 30 vuotta Tampereen yliopistossa. Harrastan edelleen tutkimusta.

Julkaisujani ovat mm.

Ilmari Rostila (1980) Työttömyys elämäntilanteena. Tutkimus tamperelaisten teollisuustyöntekijöiden työttömyyskokemuksista talvella -78-79. [Unemployment as a situation in life] Työvoimaministeriö, Työvoimapoliittisia tutkimuksia nro 25, Helsinki, 195 p. + liitesivut.

Ilmari Rostila (1988) Subjektina sosiaalitoimistossa? Asiakassuhteen analysointia toimeentulotuki-, PAV- ja lastensuojeluasiakkaiden kokemusten avulla [Clients as agents in social work? Analysing practitioner-client relationships through experiences of applicants of social welfare benefits, drug abusing service users and child protection clients]. Sosiaalihallituksen julkaisuja 7, 247 p.

Ilmari Rostila (1997) Keskustelu sosiaaliluukulla – Sosiaalityön arki sosiaalitoimiston toimeentulokeskusteluissa. [Talk at Work at the Social Welfare Office – Social Work as Work in Talk-in-interaction] Acta Universitatis Tamperensis 547. Tampereen yliopisto, Tampere, 120 p. (doctoral dissertation)

Ilmari Rostila (2001) Sosiaalisen kuntoutuksen mekanismit. Monet –projektin realistinen arviointi [The Mechanisms of Social Support and Activation for Long-Term Unemployed. Realist Evaluation of the Monet -Project]. Helsinki: Stakes, FinSoc, Arviointiraportteja 3/2001, 62 p.

Michael Selzer & Christian Kullberg & Sören Peter Olesen & Ilmari Rostila (eds.) (2001) Listening to the Welfare State. Ashgate, Aldershot, 267 p.

Ilmari Rostila (2001) Tavoitelähtöinen sosiaalityö. Voimavarakeskeisen ongelmanratkaisun perusteet. [Goal-Oriented Social Work. Principles for Empowering Problem-Solving]. Jyväskylä: Sophi, Jyväskylän yliopisto, 107 p.